Podcast - Memories of Aberystwyth University Athletics Club in the 1950s

Memories of Aberystwyth University Athletics Club in the 1950s
Sporting Memories of Aberystwyth University, Prom magazine Edition 28
Courtesy of Aberystwyth University
Unknown runners, Aberystwyth University track, mid 50s
Ann Robertson, née Davies

In this podcast Russell Todd, Sporting Heritage CIC’s podcaster-in-residence, chats to his next door neighbour in Cardiff, Colin Morgan, about memories of sport at Aberystwyth University, where they both studied Geography – Colin in the 1950s, Russell in the 1990s.

As part of the #yoursportingstory campaign, Colin recalls his memories of competing for the University’s Athletics team against other Welsh universities and colleges; the inter-team banter with the rugby boys; and the home remedies they used to treat injuries and soothe aching muscles.

You can also listen to a version of the podcast recorded in Welsh on our Sound Cloud page

Yn y podlediad hwn, mae Russell Todd, podledwr preswyl Sporting Heritage CIC, yn trafod â’i gymydog drws nesaf yng Nghaerdydd, Colin Morgan, am atgofion o chwaraeon ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle astudiai’r ddau Ddaearyddiaeth – Colin yn y 1950au, Russell yn y 1990au.

Fel rhan o’r ymgyrch #YourSportingStory, mae Colin yn adalwad ei atgofion o gystadlu i dîm Athletau’r Brifysgol yn erbyn prifysgolion a cholegau Cymru eraill; y cyfleusterau a fyddai ar gael i fyfyrwyr yna; a’r dewis o chwaraeon ar gynnig yn y dyddiau hynny.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.