Podcast - Swansea’s Year of Sporting Heritage

**Sgroliwch i lawr am Gymraeg | Scroll down for Welsh

In this episode Amina Abu-Shahba from Swansea University and writer David Brayley discuss some of the activities taking place in Swansea as part of a year-long project celebrating the city’s sporting heritage.

The project celebrates a range of sports and sporting venues. From Swansea’s passion for surfing, to the former Vetch Field. From cricket and rugby union at St Helens, to the local parks and pitches.

As well as exhibitions and collections, two films have been produced. Funded by Swansea University, The Heritage Lottery and the Wales Innovation Fund, ‘In The Blood’ explores sporting lives in Swansea and can be viewed here:

©Taliesin Arts Centre

‘Wonderland’ tells the story of a special terrace in the Cwmdu district of the city, Alice Street, and the remarkable international footballing talent it has produced. It is having its premiere at Taliesin Arts Centre on 12 October. Tickets have sold out, but a second showing takes place at 4pm on 13 October:

You can follow and contact Amina and Taliesin Art Centre at:

Email: a.i.abu-shahba@swansea.ac.uk
Instagram @taliesin_swansea/


Yn y rhifyn hwn mae Amina Abu-Shahba a David Brayley yn trafod y gweithgareddau sy’n digwydd yn Abertawe fel rhan o broseict hyd blwyddyn gyfan i ddathlu treftadaeth chwaraeon y ddinas.

Mae’r brosiect yn dathlu sawl gêm a lleoliadau chwarae. O frwd Abertawe dros syrffio, i’r hen Vetch Field. O griced a rygbi ar barc Sain Helen, i’r parciau a chaeau lleol.

©Taliesin Arts Centre

Yn ogystal ag arddangosfeydd a chasgliadau, mae dwy ffilm wedi’u cynhyrchu. Ariannwyd gan Brifysgol Abertawe, y Gronfa Treftadaeth y Loteri a’r Gronfa Arloesi Cymru, mae ‘In The Blood’ yn archwilio bywydau chwaraeon yn Abertawe a gellir ei gwylio yma:

Yr ail yw ‘Wonderland’ sy’n dweud y stori o res arbennig yn y gymdogaeth Cwmdu, Stryd Alice, a’r talent pêl-droed rhyngwladol hynod mae wedi’u cynhyrchu. Mae’n cael ei dangos am y tro cyntaf yng Nghanolfan Gelf Taliesin ar 12 Hydref. Mae tocynnau wedi ei gwerthu’n llwyr, ond bydd ail ddangosiad yn digwydd am 4yh ar 13 Hydref:

E-bost: a.i.abu-shahba@swansea.ac.uk
instagram @taliesin_swansea

_______________________

Cynhyrchywd gan | Produced by:

Russell Todd
russell@sportingheritage.org.uk Twitter @llannerch

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.