Podcast - A Framework for the Sporting Heritage of Wales

Podcast - A Strategy for Sporting Heritage in Wales

In this podcast episode members of the Sporting Heritage Specialist Panel – Sioned Hughes (Museums Wales), Rob Cole (Welsh Sports Hall of Fame), Tom Sharp (Welsh Sports Association) – reflect on the experience on the panel and their motives for wanting to be part of the process. As well as discussing how important sport is to Welsh identity and culture, and the role of grassroots sport clubs and organisations in sporting heritage.

The picture is of Paolo Radmilovic (1886-1968) born in Cardiff and one of Britain’s greatest ever Olympians

___________________________

Mae strategaeth ddrafft ar gyfer treftadaeth chwaraeon Cymru o dan ymghynghori ar hyn o bryd wedi’i darlunio yn ystod y cyfnod clo gan banel o arbenigwyr a dynnwyd o’r sectorau chwaraeon a threftadaeth yng Nghymru. Arianwyd y gwaith gan Lywodraeth Cymru: www.sportingheritage.org.uk/wp-content/…pressed.pdf

Yn y rhifyn hwn mae aelodau’r panel – Sioned Hughes (Amgueddfeydd Cymru), Rob Cole (Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru), Tom Sharp (Cymdeithas Chwaraeon Cymru) Welsh Sports Association) – yn myfyfrio ar eu profiadau ar y panel, a’u rhesymau am eisiau bod rhan o’r broses. Yn ogsytal â thrafod pwysigrwydd chwaraeon i hunaniaeth a diwylliant Cymru, a rôl clybiau a mudiadau chwaraeon y trwch yn nhreftadaeth chwaraeon.

Mae’r llun yn Paolo Radmilovic (1886-1968) ganwyd yng Nghaerdydd ac un o Olympwyr mwyaf Prydain erioed.

Welsh Sports Hall of Fame | Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru
– welsh-sports-hall-of-fame.wales/
– twitter.com/WelshSportsHoF

Welsh Sports Association | Cymdeithas Chwaraeon Cymru
– wsa.wales/
– twitter.com/welshsportassoc

Museums Wales | Amgueddfa Cymru
– amgueddfa.cymru/
– twitter.com/amgueddfacymru
– facebook.com/amgueddfacymru

Sioned Hughes
twitter.com/sf_politics

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published. Required fields are marked *