Amgueddfa Seiclo Genedlaethol

Prif amgueddfa seiclo’r DU gyda thros 250 o feiciau o BOB oed yn cael eu harddangos. Mae llawer o bethau cofiadwy hefyd yn cael eu harddangos e.e. lluniau, arwyddion, lampau, bathodynnau clwb, crysau, tlysau.
Mae arddangosfeydd arbennig ar gyfer beicwyr enwog yn cynnwys Eileen Sheridan a Bob Maitland.

Bamboo Cycle.
Courtesy of the National Cycle Museum
This collection entry was last updated on 05/07/2022. Information incorrect or out-of-date?