Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol

O gofio bod y Fyddin Brydeinig bob amser wedi gwerthfawrogi bod chwaraeon yn hanfodol bwysig i forâl, lles ac effeithiolrwydd gweithredol personél y Fyddin, mae’n briodol bod gan Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol gasgliadau chwaraeon mor gryf. Ymhlith y rhain, mae’r rhai sy’n addas ar gyfer catrodau cenedlaethol Cymru, y rhai sy’n ymwneud â rygbi a hynt a helynt catrodau blaenorol y Cymry Brenhinol, Cyffinwyr De Cymru, a’r Gatrawd Gymreig. Mae jyrsis, tlysau, peli rygbi, capiau a ffotograffau i gyd yn rhan o gasgliad parhaol yr Amgueddfa, fel y mae nifer o fedalau chwaraeon. Cynrychiolir chwaraeon eraill hefyd gan gynnwys bocsio, criced, pêl-droed, athletau, hoci a polo.

This collection entry was last updated on 05/07/2022. Information incorrect or out-of-date?