100 mlynedd o Glwb Pel-droed Dinas Abertawe

Wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, roedd prosiect Swans100 wedi archwilio, gwarchod a dathlu treftadaeth Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe. Bu’n coffáu canmlwyddiant yr Elyrch yn 2012 ac roedd yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe ac Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe.

Sefydlwyd archif ar-lein, yn cynnwys atgofion cefnogwyr, ffotograffau a dogfennau hanesyddol eraill. Wrth roi llais i gefnogwyr pêl-droed, bu’r prosiect yn archwilio ac yn dathlu’r berthynas rhwng Dinas Abertawe a’r gymuned ac yn creu cofnod parhaol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r archif ar-lein yn cynnwys pecynnau addysg y gall ysgolion eu cyrchu i ddefnyddio pêl-droed i addysgu mathemateg, llythrennedd a hanes. Cynhaliodd y prosiect ddwy arddangosfa amgueddfa, digwyddiadau cymunedol, cystadleuaeth i blant a chynhyrchwyd llyfr o atgofion cefnogwyr.

Roeddem am i bobl o bob oed gofio eu profiadau o fod yn gefnogwr yr Elyrch. Roeddem am gofnodi’r holl bethau y mae hanes fel arfer yn eu hanghofio – pam mae pobl o bell ac agos yn cefnogi clwb pêl-droed, eu hofergoelion a’u defodau bach, y cydbwysedd rhwng pêl-droed, teulu, arian a phellter, sut deimlad yw ennill neu golli gêm 5-0, hyd yn oed sut beth oedd toiledau’r Vetch.

This collection entry was last updated on 05/07/2022. Information incorrect or out-of-date?