Sporting Heritage Cymru

Sporting Heritage Wales logoAr hyn o bryd rydym yn darparu rhaglen strategol o weithgareddau yng Nghymru i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni Fframwaith Cenedlaethol.

Funded by Welsh GovernmentWedi'i hariannu'n hael gan Lywodraeth Cymru, mae'r rhaglen hyd yma wedi gweithio i greu panel strategol a Fframwaith cyflawni - cliciwch isod am ragor o wybodaeth.

Bydd yr adran hon o'n gwefan yn rhannu datblygiad y rhaglen hon, y fframwaith dilynol, a gweithgarwch a phrosiectau ychwanegol sy'n ymwneud yn benodol â threftadaeth chwaraeon Cymru.